PERMOHONAN UNTUK MENDUDUKI
PEPERIKSAAN UNDUNG - UNDANG KERAJAAN (BHG 03 - SUBJEK JABATAN) BAGI PENOLONG PENGUASA IMIGRESEN GRED KP29 SIRI 1 TAHUN 2023
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

Panduan Calon Menduduki Peperiksaan Jabatan Imigresen Malaysia

ARAHAN:

- Maklumat yang lengkap sahaja yang akan diproses.
- Pastikan borang dilengkapkan dengan betul dan tekan butang Hantar untuk ke halaman berikutnya.
- Untuk capaian dan paparan terbaik, sila gunakan pelayar web terkini dari Google Chrome.
- Hanya satu (1) kali permohonan sahaja dibenarkan. Permohonan kali kedua akan disekat bagi mengelakan pertindihan permohonan.
- Calon PSL yang telah memohon menduduki peperiksaan pada tahun sebelum dan gagal menghadiri peperiksaan tersebut pada tahun dipohon akan ditangguhkan satu (1) tahun daripada menduduki peperiksaan ini.
- Sebarang pertanyaan atau bantuan boleh menghubungi Unit Kompetensi BPSM, Ibu Pejabat Imigresen, Putrajaya.


BUTIR-BUTIR DIRI

No. Kad Pengenalan :
Nama :
Negeri bertugas :
Pejabat Bertugas :
Bahagian/Unit :
No. Tel Pejabat :
Emel :
     

BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN PEMOHON

Gelaran rasmi jawatan hakiki sekarang :
Gred mengikut SSM :
Peringkat Gaji :
Tarikh Lantikan :
Taraf Lantikan  
     

BUTIR-BUTIR PEPERIKSAAN YANG DIPOHON

PEPERIKSAAN UNDUNG - UNDANG KERAJAAN (BHG 03 - SUBJEK JABATAN) BAGI PENOLONG PENGUASA IMIGRESEN GRED KP29 SIRI 1 TAHUN 2023
Bahagian/Kertas Peperiksaan : SEKSYEN A - DOKUMEN PERJALANAN DAN KEWARGANEGARAAN (28-03-2022)
    SEKSYEN B - KAWALAN IMIGRESEN (28-03-2022)
   
Pusat Peperiksaan :
     
Perakuan Calon

SAYA AKUI
1. Segala keterangan di atas adalah benar.
2. Mengikut Skim Perkhidmatan, saya layak memasuki peperiksaan yang saya pohon ini.
3. Saya sedar, jika borang permohonan saya tidak lengkap atau lewat diterima oleh Unit Kompetensi, permohonan saya akan ditolak.
4. Saya sedar, jika saya tidak layak tetapi masih memasuki peperiksaan ini, keputusan peperiksaan saya adalah dengan sendirinya terbatal.

     
     

Penafian :
Pengguna sistem bertanggungjawab untuk merahsiakan no MyKad masing-masing. Jabatan Imigresen Malaysia, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan
Bahagian Teknologi Maklumat dan Rekod tidak bertanggungjawab kepada sebarang masalah atau jenayah akibat kebocoran no MyKad atas kecuaian pihak pengguna sendiri.

© Hakcipta Terpelihara 2012 - Dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat dan Rekod, Jabatan Imigresen Malaysia